torsdag den 26. februar 2015

ItcafeenItcafeen, oplæg til en kommende socialøkonomisk virksomhed.

Ved indførslen af den digitale postkasse og digital borgerservice, er der opstået et behov for alle borgere, for at have adgang til en computer der virker og have kundskab til brug af samme.

Desværre har det vist sig at ikke alle har flair for brug af computere og der er opstået et stort behov for rådgivning, vejledning og hjælp til vedligehold af udstyr. Har man råd, er der muligheder, men for en stor gruppe af borgere har det vist sig, at der mangler noget. Den hjælp der er tilgængelig er ofte mangelfuld, ufostålig eller for dyr.

Itcafeen er tænk som et sted hvor man kan få råd og vejledning i brug af computer i forhold til programmer, vedligehold og reparation. .

Cafeen forventes at bestå af en reception, support afdeling, cafe og værksted.
I receptionen kan borgerens behov blive afdække og blive henvist videre.
I support afdelingen er der hjælp til vejledning og brug af software.
I værkstedet kan computeren blive undersøgt for fejl og mangler samt få opdatering af software.
i cafeen er der mulighed for ophold, mad og drikke.

Det økonomiske grundlag for cafeen kan bestå af betaling for service, frivillige bidrag og andre former for støtte og fonding.

Arbejdkraften søges at bestå af frivillige og en fast lønnet stab.
Det er tænkt at, stedet kan anvendes som arbejdsplads praktiksted for folk der søger job, uddannelse inden for teknik og levnedsmiddel.  Det vil sige itsupportere, tekniker, servicemedarbejdere, tjenere, kokke og lignede.

Målgruppen er borger som har lav viden om computere og brug af dem.